Cung cấp đơn hàng giáo nêm cho Quân khu 3 – Hải Phòng

Đơn hàng cung cấp hệ giáo nêm với Quân khu 3 – Hải Phòng cấp cho công trình tại thị trấn Vĩnh Bảo – Hải Phòng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *